Marka Tescili 

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.


Neden Markamı Tescillemeliyim?

556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir; 

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme, 

b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.

Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız.

Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak,markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.


Marka Tescili Başvuru Süreci

Marka başvurusu yapılmadan önce aynı/benzer başvuruların yapılıp yapılmadığı tarafımızca veya TPE tarafından araştırılır. 

Marka Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından Şekil incelemesi (Başvuru Evraklarının doğruluğu ) ve daha sonra Benzerlik araştırması yapılır.Bu araştırmalar ortalama 4- 5 ay sürmekte olup sonucunda olumlu görülen başvurular Resmi Marka Bülteninde 3 ay süre ile 3.şahısların itirazı için ilan edilir.Bu süre içerisinde itirazlar yapılabilir. Herhangi bir itiraz olmadığı taktirde tescil kararı alınarak Resmi Marka gazetesi ile tescil edilir.

Marka Başvurusu itiraz olmadığı takdirde başvuru tarihinden İtibaren 10-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Marka koruma süresi 10 yıldır. Süre bitiminde 6 ay içinde yenileme yapılması durumunda koruma 10 yıl daha uzatılacaktır.